Bezpečnost a kvalita zboží, které je k dispozici v našich obchodech, je na prvním místě.

Zboží, které prodáváme, musí splňovat určité bezpečnostní požadavky a v žádném případě během používání nesmí ohrožovat bezpečnost či zdraví uživatelů a jiných osob. Uvedený doporučený věk dítěte pro jednotlivé produkty získala společnost Pikapoka d.o.o. od dovozce, distributora, výrobce nebo zástupce produktu. Doporučený věk dítěte pro používání konkrétních produktů stanoví výrobce na základě platných předpisů a zákonů, senzorického, motorického a duševního vývoje dítěte a relativních omezení použití.

Uvedený doporučený věk a/či zatížení jsou určeny pro vaši informaci před zakoupením produktu. Při výběru produktu berte v úvahu okolnosti a dovednosti dítěte, jeho silné a slabé stránky a na základě toho zvolte produkt, který podpoří vývoj vašeho dítěte v jednotlivých oblastech.

PPři používání produktu se je nutné řídit doporučeními a pokyny, brát ohled na návod výrobce pro bezpečné a správné používání zboží a zohlednit následující UPOZORNĚNÍ a BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

1. Hračky a zboží, které nejsou určeny dětem mladším 36 měsíců

Je nutné vzít na vědomí, že mohou být některé hračky a produkty nebezpečné pro děti mladší 36 měsíců, proto je na takovém zboží uvedeno jedno z následujících upozornění:

UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti do 36 měsíců.

UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti do tří let.

Varování v podobě následujícího grafického obrázku:

Toto varování musí být doprovázeno vysvětlením konkrétních druhů nebezpečí, kvůli kterým jsou nutná tato opatření. Tento bod se nepoužívá pro hračky a produkty, které jsou díky své funkci, rozměrům, charakteristikám nebo jiným závažným důvodům zjevně nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.

Hračky určené pro volnočasové aktivity

Označení "hračka pro volnočasové aktivity" znamená, že se jedná o hračku pro domácí použití, u které nosná konstrukce během činnosti zůstává v klidu a hračka je určena dětem k provádění jedné z následujících činností: skákání, šplhání, kolébání, klouzání, houpání, otáčení, lezení, plazení nebo jakékoliv kombinace zmíněných činností. Na hračkách pro volnočasové aktivity je uvedeno následující upozornění:

UPOZORNĚNÍ! Pouze pro domácí použití.

K hračkám pro volnočasové aktivity, které jsou připevněné na rámu, a podle potřeby také k jiným hračkám pro volnočasové aktivity je přiložen návod, který upozorňuje na nutnost v určitých časových intervalech kontrolovat a udržovat hlavní části výrobku (pružiny, spojovací prvky, podpěry) a zdůrazňuje, že může dojít k pádu nebo převrácení, pokud tyto kontroly nejsou prováděny. (Např. před každým použitím výrobku zkontrolujte jeho stav (montáž, ochrana, plastové součásti nebo elektrické součásti). Pravidelně kontrolujte bezpečnostní a základní prvky výrobku a podle potřeby je utáhněte nebo připevněte. Pokud zjistíte závadu, výrobek nepoužívejte, dokud jej neopravíte. Nedodržení pokynů může mít za následek pád, převrácení nebo jiné druhy poškození produktu.) Ke zboží je nutné přiložit také návod ke správnému sestavení hračky s upozorněním na součásti, jejichž nesprávné sestavení může způsobit ohrožení. Kromě toho musí být uvedeny také konkrétní informace týkající se vhodného povrchu, na který má být hračka umístěna.

You have successfully subscribed!
This email has been registered